Převzetí dokumentu z NP

Uchazeč » Nezpracovaná podatelna » Spisová služba » Uchazeč » Převzetí dokumentu z NP

Tlačítko "Převzít" umožní uživateli zpracovat daný záznam podatelny.
Prvním krokem je výběr přihlášky, které se má přebíraný dokument přiřadit.


V levé části okna se zobrazují údaje z podatelny s tlačítkem pro zobrazení dokumentu, vpravo nahoře se zobrazuje seznam přihlášek odpovídajícím filtru.
Filtr se automaticky předvyplní příjmením a jménem (pokud jsou tyto údaje v ESS evidované). V případě potřeby je možno přepnout na "Rozšířený filtr" a filtrovat dle dalších údajů.Pod seznamem přihlášek se zobrazují identifikační údaje přihlášky ID přihlášky, obor, číslo jednací, adresa.
Pokud má uchazeč v přihlášce zadanou i doručovací adresu, zobrazují se obě.


Pro případ chybně zadaného jména v podatelně je možno ručně zadat "Příjmení" + "jméno" a tlačítkem "Filtrovat" vyhledat správné přihlášky.
Je třeba vybrat správnou přihlášku, může se stát, že dokument byl v podatelně zaevidován chybně, například k špatnému ID přihlášky. Tedy je na uvážení uživatele, k jaké přihlášce dokument přiřadí.V současné době je možno přebírat dokumenty:
1. Přihláška
          Po převzetí dokumentu typu přihláška je třeba zadat rodné číslo uchazeče, následně se otevře okno pro zadání osobních údajů uchazeče s předvyplněnými údaji z podatelny (jméno, příjmení, adresa....).
          Dále se postupuje jako při ručním zakládání přihlášky (Viz kapitola Jak založit nového uchazeče nebo přihlášku).
          PDF přihlášky z podatelny se v Uchazeči vloží mezi přílohy na záložce "Příchozí dokumenty".


2. Příloha
          Při převzetí dokumentu typu příloha je nutno vybrat ze seznamu, o jaký typ přílohy se jedná, popřípadě jestli se jedná o přílohu k žádosti. Při nezvolení konkrétní žádosti se příloha přiřadí k přihlášce.
          Akce stažení z NP se v tuto chvíli již nedá přerušit. Je třeba přílohu převzít a pak následně je možno ji "Vrátit do nezpracované podatelny".
          S přílohou se dá dále pracovat stejně jako s ručně vloženou přílohou, viz kapitola Příchozí dokumenty.
3. Žádost
          V případě převzetí žádosti program otevře formulář pro novou žádost a před vyplní v něm datum přijetí podle data v podatelně. Je třeba zvolit "Typ žádosti".
          Pokud daný záznam obsahuje nějaké vnořené dokumenty program automaticky nabídne jejích zpracování jako přílohy.


4. Odvolání
          Převzetí odvolání popisuje kapitola Žádost "Odvolání proti rozhodnutí o přijetí".5. Odvolání UPZ (upuštění od přijímací zkoušky)
          Uchazeč se odvoláva proti zamítnutí žádosti o náhradní termín


Po ukončení převzetí dokumentu program odstraní záznam z podatelny.

Pokud má fakulta zapnutý parametr "Zaslat e-mail o přijetí přílohy ke zpracování", v Parametrech, záložka Ostatní, se při převzetí přílohy z "Nezpracované podatelny" odešle uchazeči notifikační e-mail (mailová šablona pisemnost_zpracovani).

Dokumenty převzaté z podatelny lze na záložce "Příchozí dokumenty" vrátit do nezpracované podatelny tlačítkem "Vrátit do nezp.podat.".