Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pro každou osobu lze zadat novou přihlášku volbou Uchazeč-Nový uchazeč/přihláška. Lze též použít klávesovou zkratku CTRL+N či ikonku 604.png.
Zobrazí se okno pro zadání rodného čísla osoby, jejíž přihláška se do systému zadává. Po vyplnění rodného čísla se buď zobrazí prázdný formulář nové osoby nebo se zobrazí formulář s osobními údaji zadané osoby. Po vyplnění, resp. zkontrolování údajů se zobrazí formulář přihlášky s prázdnými poli.

603.png

Do vstupního políčka Rodné číslo se musí zadat rodné číslo z přihlášky uchazeče.
Rodné číslo - max. délka 10 znaků.

605.png


607.png

Pokud zadané rodné číslo v databázi ještě neexistuje, zobrazí se prázdný formulář nové osoby s barevně odlišenými vstupními poli, do nichž se vyplní osobní údaje uchazeče z přihlášky.
Pokud existuje osoba s tímto rodným číslem v evidenci, zobrazí se osobní údaje dané osoby, které je nutné zkontrolovat, eventuálně opravit.
Do formuláře osoby je třeba doplnit povinné údaje (viz SP02 Jak založit novou osobu), bez nichž nelze údaje ve formuláři uložit.
Po potvrzení OK se zobrazí údaje o nové přihlášce v editačním režimu.
Při vyplňování přihlášky se musí doplnit povinné údaje. Povinné údaje v přihlášce jsou popsány dále. Podle nastavení parametrů programu UCHAZEČ mohou nastat tyto možnosti:
689.png

1340.png