UdálostKódOvlivňuje aplikacePopis
Akademický rok - "díry" ve výuceVYUKANErozvrhngInterval, kdy neprobíhá výuka, přestože dané dny jsou v týdnu, kdy jinak výuka probíhá. Příkladem jsou státní svátky. RozvrhNG tyto dny vizuálně odlišuje a nezobrazuje v podrobných přehledech pravidelnou výuku, která by se tehdy jinak konala. Poznámka zadaná k této události se v RozvrhNG zobrazuje, je proto vhodné zadat například název svátku.
Akademický rok - nepravidelná výukaVYUKANEPRMetro NG
rozvrhng
Interval, ve kterém probíhá nepravidelná výuka daného semestru.
Akademický rok - semestrAKADSEMStudent
rozvrhng
pro kontroly datumů v akademickém roce (> začátek roku, < začátek příštího), pro Výkaz vytíženosti a pro určení konce akademického roku při testování práv na tvorbu rezervací v rozvrhu.
Akademický rok - výukaVYUKAMetro NG
rozvrhng
Interval, ve kterém probíhá výuka daného semestru.
Metro NG: tato aplikace používá pouze semestry, pro něž existuje záznam VYUKA v harmonogramu.
RozvrhNG: používá pouze semestry, pro něž existuje záznam VYUKA v harmonogramu. Navíc konec události VYUKA určuje, kdy se semestr stane "archivní".
Elektronická přihláška - akademický rokWPRIJRIZ prihlaskaakademický rok, na který se uchazeči přihlašují pomocí elektronické přihlášky
Grupík/GrupíčekWGRUPIKgrupik
grupicek
aktuální semestr a rok v aplikaci (uživateli se automaticky zobrazí skupiny z aktuálního roku, resp. semestru)
Informační textITEXT  
Kurzy CŽV - prohlíženíWEKCZVekczvurčení roku zobrazení kurzů pro anonymní uživatele
Makro - 1 den jako odkazMAKRO pomůcka pro nastavování UAR
NástěnkaWNASTENKAnastenkaaktuální semestr a rok v aplikaci
Promoce - blokování pro jiné akceWPROMBLOKpromoceinterval, kdy lze pro daný akademický rok blokovat promoční místnosti pro jiné akce
Promoce - přiřazování účastníků, ...WPROMPRIRpromoceinterval, kdy je možno k jednotlivým promocím pro daný akademický rok přiřazovat účastníky
Promoce - rezervace termínů, ...WPROMREZpromoceinterval, kdy je možno rezervovat termíny pro daný rok a promoční místnost na konkrétní promoční akce
Předměty OnLine - editaceWPREDMEDpredmety
rozpis
predmety: Rok(y) pro editaci variant předmětů
rozpis: Rok(y) nabízené k editaci rozpisu výuky
Předměty OnLine - zobrazeníWPREDMpredmetyRok pro zobrazování variant předmětů
Předměty OnLine - zobrazení - tajemníkWPREDMTpredmetypro daný rok se standardně zobrazí varianta předmětu, pokud má uživatel právo editace "ústav" a vyšší
Předměty OnLine - zobrazení - učitelWPREDMUpredmetypro daný rok se standardně zobrazí varianta předmětu, pokud má uživatel právo editace "učitel"
Přihlašování k rozvrhu - povolenoWROZVSTTajemník
predm_st2
Tajemník: Rok pro zobrazení počtu zapsaných na předmět
predm_st2: přihlašování na rozvrh - studenti
Přihlašování k rozvrhu - prohlíženíWROZVSTR již se nepoužívá
Rok použitý pro generování poplatkůPOPLATKYPoplatkySlouží k určení akad. roku pro poplatky (zjišťování výše polatku, VS) z aktualního data
Rozvrh - necentrální rozvrhováníWROKL již se nepoužívá
Rozvrh - požadavky učitelůWROZPOZU již se nepoužívá
Rozvrh - prezentaceWROZVRHrozvrhngInterval, ve kterém je rozvrh pro daný semestr považován za hotový a zobrazován jako výchozí. Typicky je tedy nastaven na období ode dne dokončení (centrálně rozvrhované) části rozvrhu do konce výuky v semestru. V době před začátkem tohoto intervalu (případně pokud tento interval není zadán) je rozvrh považován za předběžný. V době po skončení intervalu VYUKA je rozvrh označen jako "archivní".
Rozvrh - zobrazení studenůmWROZSTPREDrozvrhngInterval, ve kterém je předběžný rozvrh zobrazen studentům.
Stipendia - podávání žádostí o ubyt. stip.WSTIPSTUBwstip_stRok, pro který studenti podávají žádosti o ubytovací stipendium.
Student - náhradní zápisyTNZAPISStudentObdobí náhradního zápisu do daného školního roku a semestru pro kontroly v programu Student.
Student - zápisyTZAPISStudentObdobí zápisu do daného školního roku a semestru pro kontroly v programu Student.
Studentská anketa - sběr datWANKETAanketaRok a semestr pro sběr dat v anketě (hlasování)
Studentské práce - přihlašováníWDIPLST dipl_stinterval, kdy se mohou pro daný akademický rok přihlašovat studenti ke studentským pracem
Studentské práce - vypisováníWDIPLUC dipl_ucpro který ak. rok jsou v daném časovém intervalu vypisovány studentské práce
Studijní publikace - garanti editujíWCMLGARcmlOvládání přístupu garantů, přesněji jejich možnost vkládat části publikací
Studijní publikace - přípravaWCMLcmlRok, pro který probíhá kampaň přípravy studijních publikací
Termíny zkoušek - přihlašování povolenoWTERMSTterm_stRok a semestr, pro který se studenti mohou přihlašovat na termíny zkoušek.
Termíny zkoušek - vypisování povolenoWTERMUCterm_st
term_uc
term_st: Rok, ve kterém si studenti mohou prohlížet termíny.
term_uc: Rok, pro který učitelé mohou vypisovat termíny.
Výsledky zkoušek - vyplňování povolenoWZKOUSUCzkous_uc
Student
Školní rok a semestr, za který učitelé mohou vyplňovat známky.
Uživatelé, kteří nemají v roli pro aplikaci Student vyplněný kód referentky, mohou vyplňovat známky pouze v období určené touto událostí
Zápis volitelných předmětů - povolenWPREDMSTTajemník
Student
Koza
predm_st2
Tajemník: Rok pro zobrazení počtu zapsaných na předmět
Student: při mazání studia na FFUK možnost přesunout zápisy ze zjištěného ak. roku do jiného studia
Koza: akademický rok pro zápis předmětu
predm_st2: Rok a semestr pro který si studenti zapisují předměty
Zápis volitelných předmětů - prohlíženíWPREDMSTRpredm_st2Rok, pro který si studenti mohou prohlížet zapsané předměty (má smysl, pokud je tento rok rozdílný od aktuálního akademického)
Zápis volitelných předmětů - přednostní zápisWPREDMSTPRpredm_st2Rok a semestr, pro který je povolen zápis a nastaven přednostní zápis předmětů
Zápis volitelných předmětů - učiteléWPREDMUCpredm_ucRok a semestr, ve kterém lze měnit zápisy studentům (přihlašovat/škrtat)
Zvláštní období pro poplatkyPOPLATXStudenturčení začátku a konce roku pro poplatky středisek - používá výhradně ČZU