Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Tato kapitola se věnuje údajům na stránce Zkoušky. Zde jsou obsaženy informace o výsledcích a průběhu přijímacího řízení.

Stránka Zkoušky

Na této stránce jsou uvedeny údaje o písemných a ústních zkouškách, výsledku zkoušek a výsledku přijímacího řízení. Je samozřejmé, že tyto údaje se nevyplňují najednou, ale postupně.
Praktický příklad hromadného vyplňování výsledků zkoušek a zpracování celé agendy uvedeme v kapitole Hromadné vyplňování údajů - příklad využití a následujících
Příklad stránky Zkoušky je na obrázku:Údaje jsou pro přehlednost a snadnou dostupnost rozděleny do očíslovaných oblastí. Vyplňují se tyto údaje:
Zkoušky I, II, III, IV, V (tato je označena jako Zápis) - tato část obsahuje pole:

Celkem - needitovatelná položka, doplňuje se na základě požadavků školy automaticky
Poznámka: Toto automatické doplnění se vytváří po dohodě s firmou Erudio na základě algoritmu pro přijímání uchazečů.
1. kolo - výsledky 1. kola (dle nastavení v Paremetrech, Parametry oboru, I.kolo)
Pořadí od-do - Needitovatelná položka, vypočítává se na požádání uživatele. Pořadí zohledňuje situaci, kdy se na stejném místě umístilo více uchazečů (např. 3 uchazeči se umístili na 10. místě. Budou mít pořadí od - do: 10 - 12).
Dodatečné zkoušky - Výběr z číselníku
Zk. 1 až Zk. 8 - číselné položky, doplňuje se výsledek jednotlivých částí přijímacích zkoušek, Zk. 8 se může vyplňovat automaticky podle určitého algoritmu (na základě nastavení Parametrů oborů)
Poznámka: Není-li položka vyplněná, znamená to, že uchazeč tuto zkoušku nedělal. Je-li v položce 0, pak to znamená, že zkoušku dělal a dosáhl výsledku 0 bodů.
Zk. uznána - zaškrtávací políčko, zkouška je uznána, aniž by ji uchazeč dělal, s vyplněným počtem bodů
Poznámka: jedná-li se o zkoušku typu J (Jazyk.test - vstupní) a zkouška je označena jako uznaná s nevyplněnými body, pak se informace o této zkoušce nezobrazuje v detailním rozpisu dílčích částí přijímací zkoušky na rozhodnutí o (ne)přijetí.
Body 1, Body 2 - pomocné číselné údaje, jejich význam si může interpretovat každá škola odlišně


Dojde-li ke změně dat položek Zk1 - Zk8, která nepřepočetla výsledek přij. řízení (kód nepřijetí), zobrazí se u položky Výsledek přij. řízení tučný červený text
Nutno přepočítat!.


Na záložce Výběr se také sloupec Př. zvýrazní tučným červeným textem.U každé ze zkoušek Zk1 - Zk8 je tlačítko se sluníčkem, které umožní zobrazit dílčí části zkoušky, jak jsou pořízené v modulu Uchazečské komise


Pro FSV UK:
Při hodnocení výsledku přijímacích zkoušek pomocí percentilu se hodnoty Zkouška1 - Zkouška4 počítají z Body1 - Body4, pokud se nejedna o zkoušku řešenou jako SCIO test. Pak se percentil SCIO testu vyplní v Uchazeči rovnou do políčka příslušné zkoušky (Zkouška1 – Zkouška4).

V Parametrech - Parametry oborů je třeba mít zatržený checkbox PERCENTIL a vyplněné váhy pro dílčí zkoušky. Viz Zde

SŠ průměr - průměr ze střední školy - vyplňuje se v rozsahu 1 až 5 s maximálně třemi desetinnými místy. Při zadání více desetinných míst se údaj po uložení automaticky zaokrouhlí na tři desetinná místa.
Číslo 1 až Číslo 4 - rezerva pro číselné údaje, jejich význam si může interpretovat každá škola odlišně
Poznámka: Názvy položek Zk. 1 až Zk. 8 lze nastavit v Parametrech oborů, záložka Plné názvy zkoušek, Body 1, Body 2, Číslo 1 až Číslo 4 lze po dohodě s firmou Erudio nastavit podle potřeby.
Skupina - číselné označení skupiny, využívá se buď pro přijaté uchazeče a jejich rozdělení do studijních skupin nebo pro libovolné jiné rozdělení uchazečů (např. pro přijímací zkoušky)
Rozhodnutí děkana v 1. stupni - zadává se, na záložce Rozhodnutí, pomocí velkého číselníku, po dohodě s firmou Erudio lze tuto položku nastavovat automaticky na základě přijímacích zkoušek, eventuálně dalších položek.
Poznámka: Při zadání přihlášky se každému automaticky doplní kód 90 (nepřijat). Na základě vyplnění určených přijímacich zkoušek a naprogramovaného přepočtu výsledků podle požadavků školy se kód automaticky přepočítá na kódy 30, 20 nebo 21. Uživatel sám může zadávat pouze kódy "přijetí". Tedy např. kód 10.

V případě, že na stránce Škola nemáte zaškrtnuto políčko Dodal podklady a uchazeč je přijat (má např. kód 10), pošle se na UIV tento uchazeč s výsledkem 21 - nesplnil podmínky. Výsledek přijímacího řízení v záznamu uchazeče ale zůstává i nadále "přijat".

Zveřejnit na webu termíny zkoušek. Po jeho zaškrtnutí se budou ve webové aplikaci Průběh přijímacího řízení zobrazovat termíny přijímacích zkoušek.

Pouze pro LF HK:Pouze pro VŠCHT:
Při podávání webové přihlášky má uchazeč kdykoliv možnost zadat hodnotu u zápisu. Tímto způsobem má možnost vyjádřit, jestli v případě přijetí na více vysokých škol má v úmyslu se zapsat na konkrétní studium.
HodnotaZobrazí se:
BPřijde k zápisu
NNepřijde k zápisu
XZatím neví zda přijde k zápisu
Viz následující obrázek: