Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Zde je odkaz na podrobný návod pro rozvrháře MFF UK:
https://1drv.ms/w/s!ArVF7tLJ-woTxGGYXk2RuULc14IJ?e=XMnFXL
Velká většina informací je tam obecná, určitě doporučujeme tento návod prostudovat a přiměřeně aplikovat na podmínky konkrétní fakulty/školy.
Program Metro NG slouží k vytváření rozvrhu pro jednotlivé fakulty na základě připravených číselníků. Přehledným způsobem zobrazuje rozvržení výuky z hlediska umístění do jednotlivých učeben, časových intervalů atd. Při správně vypracovaném a vyplněném číselníku okruhů studentů viz Zde je možno minimalizovat množství kolizí.
Metro NG podporuje (v závorkách jsou vyznačeny příslušné aplikační módy):
952.png
- pravidelnou celosemestrální výuku (S, L)
- blokovou a kombinovanou (turnusovou) výuku (B, K)
- nepravidelnou výuku a výuku pro kombinované studium (T, TL)
- kombinovaný mód zobrazující vybrané učebny během celého semestru (K)
- přehled pokrytí předmětů výukou (P)
- přehled požadavků na rozvržení (Z)
- generování a kopírování rozvrhových lístků a dalších dat do nového semestru (N)
Všechny módy pracují nad stejnými daty (uloženými v centrální databázi), poskytují na ně různé pohledy. Různí uživatelé pracující zároveň s MetroNG pracují nad společnými daty, změny provedené jednotlivými uživateli se zobrazují všem ostatním zároveň přihlášeným uživatelům.
Výběrem jednotlivých pohledů z menu Pohled či kliknutím na jednotlivé ikonky pohledů na nástrojové liště změníme způsob zobrazení rozvrhu a i možnost práce s ním.
Jsou zde následující možnosti:
Dále je možné uložit si aktuální nastavení vybraného pohledu do uživatelských pohledů a mezi těmi potom přepínat. Nejčastější použití uživatelských pohledů je pro uložení a zobrazení různých 'rozklikání' strukturovaných os, typicky okruhů studentů nebo učeben.
K uložení těchto uživatelských pohledů slouží ikonka 975.png, kterou otevřete okno Správa pohledů: