Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Datum a čas imatrikulace se eviduje v aplikaci Uchazeč na záložce Informace, oddíl 2.

1257.png


*Poznámka: přijatý uchazeč má na záložce Rozhodnutí nastaven Aktuální stav přijetí (oddíl 4.) na Přijat, tzn. splňuje následující kritéria:
1. Dodal podklady a zároveň
2. výsledek přijímacího řízení spadá do kategorie "Přijat" (na základě přij. řízení, bez přij. zkoušek, dodatečně...) nebo byl uchazeč přijat na základě doplňovacího řízení nebo
3. byl uchazeč přijat na základě přezkumného řízení.

Přiřazení termínu jednotlivě
1259.png

Přiřazení termínu hromadně


Změny a aktualizace přiřazeného termínu
1260.png

1261.png

Pozor!!! Dojde-li ke smazání přihlášky, která je již převedena do Studenta, ztratí se návaznost přihláška-studium a po znovu načtení přihlášky do Uchazeče se případné změny termínu imatrikulace v Uchazeči nepromítnou u studia a naopak.